Uitgeverij Candide verzorgt uitgaven over psychiatrische ziektebeelden, zoals gezien in historisch-wetenschappelijk perspectief óf zoals beleefd door patiënten of cliënten zelf. Tussen beide invalshoeken ligt een spanning: bedoelde aandoeningen vragen om op objectieve, wetenschappelijke maatstaven en onderzoek gebaseerde behandeling én om begrip van de betekenis in het leven van alledag voor degenen die aan de aandoening lijden.
Psychiatrie mag een tak van medische wetenschap zijn, gezien vanuit het perspectief van patiënten en cliënten betekent psychiatrie méér dan een louter objectief gegeven. Niet zelden staan juist in de psychiatrie wetenschap en beleving op gespannen voet met elkaar, en sluit het objectieve perspectief in het geheel niet aan op het subjectieve.


Zo verscheen in 2013 in samenwerking met Stichting Metapsychiatrie te Groningen honderd jaar ná uitgave van de originele uitgave uit 1913, en in het jaar dat met de nodige kritiek en scepsis de DSM-5 verscheen, De Inleiding van Karl Jaspers’ Algemene Psychopathologie, met als centrale vraag of de psychiatrie niet te ver doorschiet in haar neiging tot objectivering en dreigt te vergeten dat behandeling van patiënten méér vergt dan enkel classificatie van ziektebeelden.


Het Candide-fonds heeft aandacht voor de persoonlijke ervaring van psychiatische ziektebeelden in de vorm van egodocumenten van of vraaggesprekken met (ex)cliënten. Zo kwam in 2012 Tegen de Tijdgeest, terugzien op een psychose uit, van Egbert Tellegen, Huub Mous en Daan Muntjewerf, met een drievoudig pleidooi om de psychose niet enkel te zien als een medisch maar ook als een individueel en tijdgebonden fenomeen (Zie ook: VPRO-Boeken, 08 januari 2012)


De Candide-uitgaven zijn rechtstreeks via deze website leverbaar. U kunt er ook voor terecht bij de erkende boekhandel.E.J.P. Brand,

psycholoog/uitgever
ejp.brand@uitgeverijcandide.nl